ชั้นสเตนเลสพับขอบ ๒ ชั้นมีล้อ JK605
สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

 

ชั้นสเตนเลสพับขอบ ๒ ชั้นมีล้อ

วางสิ่งของไม่ให้ตกหล่น

ใช้วางเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

วางอุปกรณ์ในครัว แคนทีน ร้านอาหาร ภ้ตตาคาร โรงแรม

วางเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย

เครื่องมือช่างในโรงงาน

โปรดพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปแบบรุ่นอื่นประกอบด้วย