ขนาดและการวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์
  • 12 November 2017 10:06
  • 17239
  • 0
ขนาดและการวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์   การวัดขนาดตามที่เรียกกัน คือกว้างคูณ(x)ยาวคูณ(x)สูง หน่วยวัดมาตรฐานสากลเป็น เซ็นติเมตร:ซม.(Centimeter:CM) และหน่วยย่อยเป็นมิลลิเมตร:มม.(Millimeter:MM) โดย 1 เซ็นติเมตรแบ่งเป็น 10 มิลลิเมตร(มม.) แต่ในท
อ่านต่อ
ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ
  • 2 September 2017 15:58
  • 1205
  • 0
  ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไปนี้ เป็นข้อสงสัยปัญหากังขา ซึ่งบางท่านทราบแล้ว และบางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้คนไทยตาสว่างเข้าใจ และสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง ในทางที่ถูกต้องชอบธรรม ประเทศไทยจะได้เจริญก้าวหน้า คนจีนมักเหยียดหยามว่า ประเ
อ่านต่อ